JSME PŘIPRAVENI REALIZOVAT VAŠE PŘEDSTAVY

Úsporné, jednoduché, ekologické a certifikované stavební konstrukce pro opěrné, obkladní,
protihlukové a vodohospodářské stavby. To vše jde říci jedním slovem - GABIONY.

Gabiony

 

Původním (i stávajícím) účelem gabionových stěn je funkce statická (zpevňování terénních svahů proti erozi, vyztužování komunikací, břehů vodních toků, křídel mostů, železničních náspů atd.).

Gabionové zdi jsou vodopropustné a ekologické stavby s přírodním vzhledem, dlouhou životností a s minimálními požadavky na údržbu.

Gaboinové konstrukce se skládají z drátokamenných prvků krychle, kvádrů, popřípadě matrací. Jednotlivé prvky jsou vyrobeny z kovových sítí, vyplněných lomovým nebo přírodním kamenem, zeminou či recyklátem. Na výrobu svařovaných sítí a spojovacího materiálu je použit speciálně vysoce antikorozně upravený drát (alzink). Umístění spon v gabionu určuje odolnost a pevnost přední svislé stěny proti deformaci a tím je zajištěná tvarová stálost konstrukce. Ke spojení sítí slouží spirály a jako pomocný prostředek k vytvoření požadovaného tvaru gabionové konstrukce se používá montážní drát. Kámen musí být odolný vůči povětrnostním vlivům, neštěpivým a dostatečně tvrdý. Z estetického pohledu se na líc gabionu, tzv. pohledovou stranu, používá lomový kámen jehož optimální rozměry jsou jeden a půl až trojnásobkem rozměru oka sítě. Drobnější frakce slouží k výplní mezer.

 

Použití


Gabionové stavby, to znamená vyplnění a vyskládání vhodného kamene do samonostných drátěných košů - gabionů, najdou své použití v mnoha oblastech stavebnictví, od "běžných zdí" po architektonické prvky.


Inženýrské stavby:

 • podjezdy
 • propustky
 • křídla mostů
 • zpevnění krajnic
 • železniční náspy
 • portály silničních tunelů
 • zpevnění nadjezdů mostů
 • portály železničních tunelů
 • ochrana pat sloupů mostů proti vodě
 • rozšíření a stabilizace rychlostních a přístupových komunikací

Vodohospodářské stavby:
 • zpevnění a revitalizace břehů vodních toků
 • gabionové matrace pro budování svahů
 • přečerpávací suché poldry
 • lícové zpevňování svahů
 • umělé vodní nádrže
 • přehrady
 • jezy

Pozemní stavby:
 • rampy
 • hrazení skládek
 • protihlukové zdi
 • volně stojící stěny
 • protierozní stavby
 • bezpečnostní a ochranné ploty
 • prostorové konstrukce pro popínavé rostliny

Exteriéry a interiéry:
 • sítě pro popínavé rostliny
 • obklady budov a stěn
 • volně stojící stěny
 • solitérní stavby
 • solitérní treláže
 • sloupy

Dále záleží na možnostech použití a fantazii architektů a projektantů navrhujících dopravní, železniční a vodohospodářské stavby. 

 

Návrat k přírodě


Přírodní kámen je nejstarší a zároveň nejušlechtilejší i nejspolehlivější stavební materiál. Zatímco v minulosti se uplatňoval především jako základní hmota pro nosné zdivo a v této funkci byl vystřídán jinými materiály, v současné době je předmětem stoupajícího zájmu pro své nenahraditelné výrazové vlastnosti. Použití kamene na průčelí nebo v interiérech a exteriérech staveb svědčí již samo o sobě o důležitosti kamene. Nádhera kamene vyniká i v exteriérech zahrad, bazénů i architektonických doplňků prostoru.
 
Počet přečtení: 17885x

Přehled dalších článků

KONTAKT
GABIONY TOMIS s.r.o.
Nová 1366,
Šenov u Ostravy
GSM: +420 737 255 878
Email: gabionytomis@gmail.com
www.gabionytomis.czDÁVÁME PŘEDNOST KVALITĚ V DETAILU